Truyện cổ tích ba chú lợn con.

Ngày xửa ngày xưa trong một căn nhà có một con lợn mẹ sống với ba con lợn con. Một ngày nọ, bà lợn mẹ gọi các con của mình để dăn dạy chúng giờ các con đều đã trưởng thành, các con phải lên đường và tự xây dựng cho mình những ngôi nhà riêng. Thế là ba chú […]

Truyện cổ tích Việt Nam “Cây tre trăm đốt”

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một chàng trai nghèo, bản chất hiện lành, lương thiện đã đi ở đợ cho một lão nhà giàu. Chàng trai làm lụng rất chăm chỉ, được việc nên lão nhà giàu ham long tham muốn anh làm ra thật nhiều của cải cho lão. Một hôm, lão nhà giàu […]

Sự tích Thánh Gióng

Vào đời vua Hùng thứ 6 giặc Ân đã tràn sang xâm chiếm nước ta, vì vậy nhà vua đã cho sứ giả đi tìm người tài giỏi để giúp vua đánh giặc cứu nước. Vào thời điểm đó, ở làng Phù Đổng có 1 bà mẹ sinh được một ngời con và đặt tên và Gióng. Kì lạ thay […]

Truyện cổ tích Sự Tích Hoa Cúc Trắng

Chuyện kể rằng ở một ngôi làng nọ có 2 mẹ con nghèo sinh sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Người mẹ ngày ngày tần tảo làm việc để nuôi con, người con tuy còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương, có hiếu với mẹ. Cuộc sống của 2 mẹ con cứ thế bình lặng trôi qua thì […]