Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân nghèo nhưng lại rất thích nuôi chim. Nhưng không may một hôm chú chim lại ăn mất 3 hạt bắp của viên quan làng.

Sự tích cây đu đủ

Viên quan tuy giàu nhưng nổi tiếng là hà tiện, tham lam. Sau 3 năm ông ta bắt đầu bắt đền bác nông dân. Bác nông dân thầm nghĩ:

– Ông quan này thật thất đức. Chỉ có ba hạt bắp chẳng đáng là bao mà cũng chẳng tha. Thật là quá nhỏ mọn và tiểu nhân mà.

Nghĩ bụng người nông dân đến gặp viên quan nọ. Viên quan bắt đầu tính nhân lên một bài toán với số lượng khổng lồ.

Truyện cổ tích sự tích cây đu đủ liên quan trực tiếp đến viên quan khi ông bắt đầu tính nợ. Quan lẩm bẩm:

Ta có 3 hạt bắp gieo xuống đất sau ba tháng được ba cây bắp, mỗi cây lại sinh ra được một bắp nữa mà một bắp thì được 1500 hạt gieo thêm 3 tháng với số hạt này được 1500 cây bắp nữa,… Bài toán cứ vậy được viên quan tính toán theo cấp số nhân trong vòng 3 năm.

Vừa nghe bác nông dân vừa toát mồ hôi hột. Nghe xong ra về bác sinh bệnh nặng khiến toàn cơ thể bị suy nhược. Căn bệnh không đỡ mà càng ngày càng trở nên trầm trọng. Mặc dù trong cơn hấp hối bác nông dân vẫn cố đi ra đầu hồi phía nam phía nhà viên quan mà lẩm bẩm.

  Truyện cổ tích Việt Nam “Sự tích Tích Chu”

– Đâu đủ đâu mà trả, đủ đâu mà trả.

Vừa dứt lời bác gục ngay tại chỗ. Ít ngày sau, chỗ bác nông dân chết nhanh chóng mọc lên một loài cây lạ và người trong làng gọi cây ấy là cây đâu đủ. Nhưng sau này người ta đọc khác đi và được gọi là cây đu đủ. Truyện cổ tích sự tích cây đu đủ ra đời như vậy.

Kết thúc câu truyện bạn có thể nhận thấy sự chèn ép của viên quan, tính tham lam và độc ác của ông ta. Làm quan là phải biết yêu thương dân nghèo là bài học mà sự tích cây đu đủ muốn chia sẻ cùng bạn đọc.