Truyện kể rằng ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một chàng thanh niên và một cô thiếu nữ yêu nhau, họ rất xứng đôi vừa lứa. Hai bên gia đình cũng đã ngấm ngầm vừa lòng và quyết định kết nghĩa tình thông gia nhưng chưa cho hai người biết.

Vì hai người quá yêu nhau nên họ đã ngấm ngầm hẹn hò nhau từ lâu. Ngày ngày, cô gái mở cửa phòng cho chàng trai vào tình tự đến rạng sáng chàng trai mới về.

Một hôm trước khi về tràng chai muốn ăn trầu nhưng nhìn vào khay trầu đã hết, nàng bèn ra vườn hái lá trầu rồi têm vôi cho chàng ăn. Nào ngờ chàng vừa nhai miếng trầu thì bỗng ngã lăn ra nền nhà và chết. Nàng hoảng hốt tri hô lên. Các quan chạy lại khám nghiệm tự thi và kết luận nàng tội bỏ độc giết người và không cần xem xét thêm sự tình.

 

Truyện cổ tích “Sự tích ăn trầu ngắt đuôi”

Những cô một mực không nhận tội dù bị tra tấn dã man đến gần chết. May mà có quan Án đi qua, ông thấy vậy liền hỏi rõ sự tình cô gái. Ông nói nàng hãy đầu đuôi sự tình thế nào thì phải khai rõ ông mới có thể cứu. Cô gái gật đầu và trần tình sự việc cho quan Án nghe. Quan Án gật đầu rồi suy ngẫm, đi tìm sự thật.

Ông đã vào vườn nhà cô gái và đi lượn 1 vòng xung quanh. Để ý kỹ thì ông thấy những lá trầu ở sát mặt đất thì ở đuôi lá có một thứ chất nhầy giống như là dấu vết của con ốc con sên bò qua. Nhưng tìm xung quanh thì không có con ốc sên nào cả.

  Truyện cổ tích Sự tích hạt lúa

Tức trí ông liền cho quân đào bớt đất lên bỗng nghe thấy tiếng khò khè, có con thuồng luồng năm khoanh trong hang, dân làng nhìn thấy chạy tứ tung.

Ông đã kết luận rằng do con thuồng luồng này đêm đêm khát nước nên đã bò lên mặt đất và liếm những hạt sương ở chót đuôi mấy lá trầu gần mặt đất rồi ban ngày lại bò vào lòng đất ẩn trú. Chính nọc độc của con thuồng luồng trên lá trầu đã giết chết chàng trai, cô gái này đã bị hàm oan. Và cô gái đã được minh oan. Mọi người dân trong làng đều công nhận lời phán xét của vị quan Án này thật chí lý và công bằng.

Kể từ đó về sau mỗi khi ăn trầu người dân thường có thói quen ngắt bỏ chót đuôi lá vì sợ có nọc độc của con thuồng luồng. Về sau khi thuồng luồng không còn nữa nhưng tục ăn trầu ngắt đuôi đã trở thành một thói quen của mọi người.