Truyện kể rằng ngày xưa có một nhà làm nghề buôn bán có 2 vợ chồng đã chế tạo ra một chiếc cân bên trong rỗng có chứa thủy ngân và 2 đầu bít đồng nên không ai biết bên trong rỗng. Khi cân hàng bán cho người khác thì dốc cân về phía móc còn khi mua hàng của người khác thì dốc cán cân về phía quả cân. Vì vậy là chiếc cân này muốn nhẹ sẽ nhẹ được, muốn nặng cũng sẽ nặng được, do đó phần lợi tất nhiên lúc nào cũng thuộc về phần của cặp vợ chồng này.

Hai vợ chồng họ chỉ sau một thời gian buôn bán ngắn đã bỗng chốc trở nên giàu có nhờ vào việc buôn bán gian lận đó. Rồi họ có 2 người con trai vô cùng khôi ngô, học hành tiến tới, thông minh, nhanh nhẹn nên ai cũng phải khen rằng nhà họ có hồng phúc lớn.

Đến một hôm 2 vợ chồng nhà nọ đã ngồi nói chuyện, bàn bạc với nhau rằng bây giờ nhà ta cũng đã bắt đầu có của để ra, con cái lại ngoan ngoãn, học hành tấn tới. Nên họ tính sẽ đập chiếc cân thủy ngân này đi và bắt đầu tu chí làm ăn, chính chực, để dành đức về cho con cháu đời sau.

 

Truyện cổ tích “Sự tích cái cân thủy ngân”

Kể từ đó 2 vợ chồng quyết tâm ăn ở hiền lành, làm điều lành, tránh điều dữ. Thế nhưng sau đó 2 tháng bông đứa con thứ 1 của họ lăn quay ra chết rồi không lâu sau đứa thứ 2 cũng lăn ra chết. họ đã khóc lóc kêu gào thảm thiết, than trách Trời rằng cớ sao họ đã cải tà vi thiện mà ông Trời vẫn quả báo. Họ buồn rầu, rầu rĩ cả ngày không buồn làm việc gì.

  Sự tích trái thơm

Rồi đến một đêm có một ông Bụt hiện lên trong giấc mơ của họ và nói rằng các người trước kia buôn bán gian lận, xảo trá nên ông Trời đã cho 2 con quỷ xuống đầu thai làm con để phá tan hết những của cải phi nghĩa mà các ngươi đã nhặt nhạnh sau bao năm. May mà các ngươi sớm tỉnh ngộ, làm việc chính nghĩa, tránh việc lừa lọc, gian xảo nên ông Trời đã tha thứ và cho gọi 2 con quỷ về. Các ngươi không cần phải tiếc thương chúng làm gì. Việc cần làm của các ngươi bây giờ là hãy tu tỉnh làm ăn, tức đức rồi ông Trời sẽ cho lại 2 đứa con khác để mà nhờ vả. Thế rồi Bụt biến mất.

Sau đêm đó họ đã không than khóc, rầu rĩ và quyết tâm tu chí làm ăn. Lúc nào trong lòng họ cũng tâm niệm phải làm ăn tích đức, từ thiện. Quả nhiên họ đã sinh được hai đứa con trai thông minh, ngoan hiền, văn hay chữ tốt sau này lớn lên vẻ vang cho cha mẹ nhờ. Sự tích cái cân thủy ngân từ đó mà ra.