Ngày xưa mỗi năm cứ đến dịp Tết trung thu, theo lệnh vua ban thì dân chúng lại thi nhau thiết kế, chế tạo ra các loại đèn khác nhau, có rất nhiều chiếc kỳ lạ nhưng vẫn không vừa mắt vua. Chưa có chiếc đèn nào làm ngài hài lòng.

Lúc bấy giờ có một chàng trai tên là Lục Đức, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mồ côi cha từ nhỏ nhưng Lục Đức rất hiếu thảo với mẹ, yêu thương mẹ hết mực. Có một hôm Lúc Đức nằm mơ mình gặp một vị thần râu tóc bạc phơ. Vị thần này tự xưng với Lục Đức là Thái Thượng Lãn Quân và mách Lục Đức cách chế tạo ra chiếc đèn làm hài lòng nhà vua.

 

Truyện cổ tích sự tích đèn kéo quân

Khi tỉnh dậy, Lúc Đức vẫn nhớ như in những lời vị thần nói và đã làm theo lời dặn của thần. Lục Đức đã lấy thân trúc trắng cùng giấy màu để làm chiếc đèn. Lúc chiếc đèn làm xong cũng là lúc dịp Tết trung thu đến. Chàng cùng mẹ đã đem chiếc đèn đó vào kinh thành dâng vua.

Khi xem xong chiếc đèn, chiếc đèn được đốt thì chong chóng ở chiếc đèn quay. Vua đã tỏ ra hài lòng và hỏi Lục Đức về ý nghĩa của chiếc đèn này. Lục Đức bèn giải thích về chiếc đèn có chong chóng tre quay luôn luôn là tượng trưng cho việc con người hay thay đổi cũng là có căn do, đó chính là đạo làm người. Khi đèn đốt, chong chóng quay thì trên thân đèn có hiện ra 6 màu sắc rực rỡ là hình ảnh vua, quan, dân và ngựa nối đuôi nhau.

 

Nhà vua càng hài lòng khi nghe về ý nghĩa của chiếc đèn và đã ban thưởng hậu tạ cho mẹ con Lục Đức. Kể từ đó trở đi cứ đến dịp Tết Trung thu là mọi người lại thi nhau làm đèn với màu sắc rực rõ gọi là đèn kéo quân. Sự tích đèn kéo quân cũng từ đó mà ra.