Chắc hẳn ai trong chúng ta đều biết Hồ Gươm qua nghe kể hoặc đến thăm nhiều lần nhưng ít ai biết sự tích gắn liền với Hồ Gươm. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện này để biết tại sao hồ lại có tên là Hồ Gươm nhé !

Thuở ấy, giặc Minh đô hộ nước Nam, dân chúng lầm than đói khổ. Tại vùng lan Sơn đã không ít lần nghĩa quân nổi dậy kháng chiến nhưng do thể lực còn non yếu nên đều thất bại. Trước tình cảnh này, Long quân đã quyết định cho họ mượn gươm thần để giết giặc đô hộ.

Tại Thanh Hóa có một người ngư dân tên là Lê Thuận, ngày ngày anh vẫn đi đánh cá. Bỗng nhiên có 1 hôm anh đánh được 1 lưỡi gươm chứ không phải là cá. Anh liền thả xuống hồ và lại tiếp tục thả mẻ lưới mới, thế nhưng lần 2 rồi lần 3 anh vẫn chỉ đánh được luỡi gươm đó, bởi vậy Lê Thuận đã lượm về nhà.

 

Truyện cổ tích Sự tích Hồ Gươm

Sau này Lê Thuận đã tham gia đoàn quân Lam Sơn để nổi dậy khởi nghĩa bảo vệ làng nước, đã không ít trận vào sinh ra tử. Có lần chủ tướng Lê Lợi đã đến nhà Lê Thuận thăm và thấy lưỡi gươm ở góc nhà Lê Thuận phát sáng lên 2 chữ “Thuận Thiên”. Tuy nhiên họ vẫn không biết rằng đây là một báu vật.

Đến một hôm trong một trận khởi nghĩa, quân Lam Sơn đã thua cuộc, cả tướng và quân chạy mỗi người một ngả. Khi chạy qua một khu rừng thì chợt Lê Lợi nhìn thấy một chuôi gươm đang phát sáng. Lúc này ông nghĩ đến lưỡi gươm phát sáng ở nhà Lê Thuận nên ông đã đem chuôi gươm đó về nhà.

  Truyện cổ tích ba chú lợn con.

Sau đó 3 ngày Lê Lợi gặp lại quân của mình trong đó có Lê Thuận. Ông liền mượn thử lưỡi gươm ở nhà Lê Thuận để lắp vào chuôi gươm mà mình đem về từ trong rừng thì kì lạ thay chuôi gươm và lưỡi gươm vừa khớp với nhau. Lê Lợi bèn đem câu chuyện kể lại cho các chiến sĩ trong đội quân Lam Sơn và họ đã biết đây chính là gươm thần. Họ vô cùng vui mừng.

Và bắt đầu có gươm thần, nghĩa quân Lam Sơn đánh đến đâu thắng đến đó, tung hoành trên mọi địa trân làm cho quân Minh sợ khiếp vía, chạy loạn không kịp. Chính gươm thần đã mở đường cho nghĩa quân Lam Sơn đánh giặc Minh đến không còn một bóng giặc.

Sau khi đánh tan giặc Minh, Lê Lợi đã lên ngôi vua. Rồi một hôm khi vua Lê Lợi đang dạo quanh hồ Tả Vọng thì bỗng có một rùa vàng bơi tới và bảo vua Lê Lợi hãy trả lại gươm thần vì đó là gươm Long Quân đã cho mượn để diệt trừ giặc Minh. Thấy vậy vua Lê Lợi bèn rút gươm thần cho rùa vàng. Rùa vàng ngậm kiếm và lặn xuống nước. Kể từ đó hồ Tả Vọng được gọi là hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là hồ Gươm. Sự tích Hồ Gươm cũng từ đó mà ra.