– Quang, em có biết chuột sống được bao lâu không?

– Điều này rất đơn giản, phải còn xem con mèo nó nghĩ gì đã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.